Johannes plenio 6 XUA5 KQ9 1k unsplash

Wij stre­ven naar
posi­tie­ve, eco­lo­gi­sche
ver­an­de­rin­gen in de print industrie.

Toyo Ink Europe maximaliseert het gebruik van hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen waar mogelijk. Al onze energiezuinige inkten en vernissen worden gemaakt van niet-mutagene, niet-oncogene en niet-reprotoxische grondstoffen, die voldoen aan alle relevante voorschriften en normen.

Toyo Ink Europe vermindert haar impact op het milieu op meerdere manieren.

Bij Toyo inkt werken we aan een betere toekomst door verschillende proactieve stappen te ondernemen om bij te dragen aan duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en een positieve impact op het milieu. We investeren in ons onderzoek en ontwikkeling om energiezuinige inkten te creëren en tegelijkertijd afval te verminderen. Toyo Ink Europe, een actief lid van EuPIA, is toegewijd aan het promoten en ondersteunen van de wereldwijde verwerkers van voedselverpakkingen voor de ontwikkeling van veilige verpakkingen met lage energie (UV, LED en EB) producten.

We geven de voorkeur aan het gebruik van hernieuwbare materialen en de ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakkingen terwijl we blijven voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en consumentenvoorkeuren. We passen ons gedrag aan om onze impact op het milieu te verminderen door afval te verminderen, onnodig reizen te vermijden en water en energie te besparen. Op deze manier zorgen we ervoor dat onvermijdelijk afval op een verantwoorde manier wordt hergebruikt, gerecycled of verwijderd.

Bovendien nemen we alle nodige maatregelen om schendingen van ons beleid voor gezondheid, veiligheid en milieu op het werk te voorkomen en melden we alle lozingen of ongewone emissies in de lucht, de bodem of het water aan onze lokale gezondheids-, veiligheids- en milieucoördinator.

Markus spiske Gnxktp Z Hjc M unsplash

De impact van UV-inkten en vernis op het milieu

Toyo Ink Europe is trekt aan het voortouw van energiezuinige, uithardende inkten en vernissen die een positieve verandering in het milieu teweegbrengen in de drukindustrie.

Onze inkten en vernissen bevatten geen schadelijke, vluchtige organische stoffen (VOC's) en worden uitgehard met UV- of LED-licht. We maximaliseren het gebruik van hernieuwbare of gerecyclede bronmaterialen waar dat mogelijk en redelijk is. Al onze inkten en vernissen zijn gemaakt van niet-mutagene, niet-oncogene en niet-reprotoxische grondstoffen.

De speciaal ontwikkelde energiezuinige inkten en vernissen van Toyo Ink Europe vertonen ook zeer goede ontinktings-kenmerken, wat belangrijk is voor recycling.

Energiezuinige inkten en vernissen verbruiken ook minder energie tijdens het drukproces, waardoor er geen traditionele droogsystemen nodig zijn.

Omdat deze inkten en vernissen niet drogen tenzij ze onder UV-licht worden geplaatst, zijn ze 100% herbruikbaar als ze nat zijn en vereisen ze dus minder reinigingscycli (minder VOC's en afvalproductie).

Toyo Ink Europe investeert zoveel mogelijk in hernieuwbare grondstoffen bij de formulering van zijn energiezuinige inkten en vernissen.

Toyo Ink Europe zet zich in voor de ontwikkeling, continue verbetering en productie van drukinkten en vernissen met de laagste ecologische impact voor huidige en toekomstige generaties.

Wij zijn een actief lid van EuPIA

EuPIA is een organisatie die de belangen van de drukinktindustrie in Europa behartigt. Ze hebben een uitsluitingsbeleid ontwikkeld dat de soorten grondstoffen omschrijft die omwille van veiligheids- en regelgevingsredenen niet in de productie van drukinkten mogen worden gebruikt. Als lid is Toyo Ink Europe nauw betrokken bij het veiliger maken van inkten en vernissen voor iedereen!